Więcej Informacji

Nagrody resortowe Ministra Środowiska 2008

W dniu 16 czerwca 2008 r. minister środowiska prof. Maciej Nowicki wręczył doroczne nagrody resortowe za osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów....więcej »

Światowe leśnictwo plantacyjne

W dniu 4 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej IBL w Sękocinie Starym prof. dr hab. Janusz Zwoliński wygłosił referat na temat "Światowe leśnictwo plantacyjne"....więcej »

Światowe leśnictwo plantacyjne

W dniu 4 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej IBL w Sękocinie Starym prof. dr hab. Janusz Zwoliński wygłosił referat na temat "Światowe leśnictwo plantacyjne"....więcej »

Aspekty badawcze stanu środowiska i lasów w Kalifornii

W dniu 21 maja 2008 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym miał miejsce odczyt dr. Andrzeja Bytnerowicza pt. „Aspekty badawcze stanu środowiska i lasów w Kalifornii”....więcej »