Więcej Informacji

Jubileusz 75-lecia (1930-2005) Instytutu Badawczego Leśnictwa

Uroczystości Jubileuszowe 75-lecia działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na rzecz polskich lasów i gospodarki leśnej zostały zapoczątkowane w 2005 r. uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (czerwiec), na którym IBL uhonorowany został przez V Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prestiżowym Medalem im. M. Oczapowskiego....więcej »

Nagrody resortowe Ministra Środowiska 2008

W dniu 16 czerwca 2008 r. minister środowiska prof. Maciej Nowicki wręczył doroczne nagrody resortowe za osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów....więcej »

Światowe leśnictwo plantacyjne

W dniu 4 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej IBL w Sękocinie Starym prof. dr hab. Janusz Zwoliński wygłosił referat na temat "Światowe leśnictwo plantacyjne"....więcej »

Światowe leśnictwo plantacyjne

W dniu 4 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej IBL w Sękocinie Starym prof. dr hab. Janusz Zwoliński wygłosił referat na temat "Światowe leśnictwo plantacyjne"....więcej »