Więcej Informacji

Dzień Ziemi 2008

Idea obchodów Dnia Ziemi, jako formy reakcji ludzi na degradację środowiska przyrodniczego, powstała w USA przed 38 laty (22 kwietnia 1970 r.). Z początkowo niewielkiego festynu dość szybko przeistoczył się w ogólnoświatowe święto, którego głównym celem stało się wskazanie najważniejszych „problemów” naszej Planety. W Polsce w tym roku Dzień Ziemi obchodzono po raz dziewiętnasty. W ramach tych obchodów tradycyjnie przeprowadzono szereg seminariów i sesji popularnonaukowych, wystaw, konkursów oraz konferencji prasowych....więcej »

Kierunki rozwoju w nauce polskiej

W dniu 27 marca 2007 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się odczyt nt. „Możliwości finansowania badań naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierunki rozwoju w nauce polskiej” wygłosił przedstawiciel Rady Nauki prof. dr hab. Andrzej Libik....więcej »