Więcej Informacji

Kierunki rozwoju w nauce polskiej

W dniu 27 marca 2007 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się odczyt nt. „Możliwości finansowania badań naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierunki rozwoju w nauce polskiej” wygłosił przedstawiciel Rady Nauki prof. dr hab. Andrzej Libik....więcej »

Prawa autorskie i prawa pokrewne

W dniu 26 marca 2007 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym miał przyjemność gościć wybitnego specjalistę z zakresu prawa autorskiego prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego....więcej »