IV posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad 4. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
21 grudnia 2017 r.

  1. Opinia w sprawie kandydatury prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych.
  2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Korzybskiego.

Tytuł rozprawy: Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich.
Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • dr hab. Jarosław Socha z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczegoim. H. Kołłątaja w Krakowie.

   3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.