Izba Edukacji Leśnej

kierownik komórki

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

telefon:
22 7150 612

Pracownicy:

Edukator - mgr inż. Grażyna Głuch

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 304/302
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Izba Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest:

 1. Organizowanie:
  • zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej (oferta programowa obejmuje ponad 40 tematów),
  • warsztatów dla studentów, nauczycieli i edukatorów oraz uczestników uniwersytetów trzeciego wieku,
  • lekcji festiwalowych i pikniku rodzinnego w ramach Festiwalu Nauki oraz z okazji Dnia Ziemi i Dni SGGW,
  • zajęć rekreacyjno-edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji, spotkań integracyjnych, w tym: mikołajkowych, wigilijnych, a także z okazji Dnia Dziecka,
  • praktyk studenckich i plenerów malarskich.
 2. Udostępnianie:
  • sali wykładowej na 50 osób i sal wystawienniczych w Izbie Edukacji Leśnej, w budynku A na II piętrze. Istnieje możliwość zwiedzenia laboratoriów zakładowych IBL,
  • interaktywnej ścieżki edukacyjnej „Na sosnowym szlaku" i rekreacyjno-edukacyjnej „Ruch w świecie zwierząt",
  • ścieżki edukacyjnej z kolekcją roślin liczącą około 600 gatunków i odmian, oranżerii i miejsca na ognisko.
 3. Upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym i gospodarce leśnej z wykorzystaniem:
  • programów komputerowych i prezentacji o tematyce przyrodniczej,
  • ekspozycji wystawienniczych stałych i okresowych,
  • filmów edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony przyrody i gospodarki leśnej,
  • publikacji naukowych i popularnonaukowych,
  • przyrządów i pomocy dydaktycznych oraz interaktywnych urządzeń edukacyjnych,
  • prac plastycznych, doświadczeń i eksperymentów, konkursów, gier i zabaw ruchowych.
 4. Propozycja tematów zajęć edukacyjnych w IEL w 2018 r. (pdf)

   
 5. Zapraszamy do skorzystania z wirtualnej ścieżki edukacyjnej „Pogromcy leśnych mitów".

 

Informacje zakładowe

 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zostają wstrzymane do końca marca 2022 roku zgłoszenia na zajęcia edukacyjne z powodu prac modernizacyjnych w Izbie Edukacji Leśnej przeprowadzanych w wyniku uzyskania dotacji przyznanej Instytutowi Badawczemu Leśnictwa na realizację projektu „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym".

 

Informacji udziela:
Edukator - mgr inż. Grażyna Głuch
telefon: 22 7150 304, 22 7150 302