Jan Hausbrandt

Jan Hausbrandt (1895-1940) - inżynier leśnictwa, twórca i organizator oraz pierwszy dyrektor placówki działającej na rzecz Lasów Państwowych pod nazwą: Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, zmienionej później na Instytut Badawczy Lasów Państwowych, istniejącej dzisiaj jako Instytut Badawczy Leśnictwa.

 


 
 • 18 I 1895 - urodził się w Warszawie w domu przy ulicy Zielnej 23, w ewangelickiej rodzinie inteligenckiej osiadłej na ziemiach polskich w początkach XIX wieku. Ojcem Jego był Jan Wiktor Benedykt - adwokat, matką Aleksandra z Wernerów.
 • 1914 - ukończył 8-klasowe Gimnazjum Filologiczne im. M. Reja w Warszawie.
 • 1915 - zdał maturę jako ekstern, po czym studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Studia przerwał, wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, ukończył podchorążówkę, a także pracował w niej jako wykładowca.
 • 1917 - został słuchaczem Wyższych Kursów Leśnych w Warszawie.
 • 1918 - wstąpił do wojska i uczestniczył w walkach w obronie Lwowa. Odznaczony Krzyżem Walecznych i odznaką "Orląt".
 • 1919-1922 - studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie i praca w Zakładzie Hodowli Lasu.
 • 1920 - zawarcie związku małżeńskiego ze Stanisławą z Berków.
 • 1922 - otrzymanie dyplomu inż. leśnika.
 • I 1922 - III 1924 - nadleśniczy w Nadleśnictwie Intarskie, a następnie Orańskie w Zarządzie Okręgowym Lasów Państwowych w Wilnie.
 • VII 1924 - IX 1928 - administrator Lasów Doświadczalnych SGGW w Nadleśnictwie Strzelna.
 • 1928-1930 - nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisko (DLP Warszawa) i równocześnie kierownik Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu.
 • od VI 1930 - organizacja doświadczalnictwa leśnego.
 • od VIII 1930 - kierownik Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych.
 • 15 IX - 30 X 1930 - podróż do ośrodków naukowych w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechosłowacji.
 • 1932 - udział w delegacji polskiego leśnictwa na VIII Kongresie Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) we Francji (Nancy).
 • 1933 - udział w I Zjeździe Naukowym Leśników w Poznaniu.
 • 1935 - udział w Międzynarodowym Komitecie IUFRO.
 • 1936 - przewodniczący Polskiego Komitetu Organizacyjnego ds. 11 Światowego Kongresu Leśnictwa w Budapeszcie.
 • 1936 - uczestnictwo w pracach Komisji Planu Regionalnego Warszawy i Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Warszawskiego, a także Związku Leśników Polskich.
 • 1937 - udział w Zjeździe Związku Leśników Niemieckich we Freiburgu.
 • VIII 1939 - zmobilizowany jako oficer rezerwy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, wzięty do niewoli rosyjskiej.
 • 5-9 IV 1940 - zginął w Katyniu, data domniemana.


Na podstawie biogramu opracowanego przez M. Szajewską-Urbaniec