Konferencje

Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje od wielu lat konferencje naukowe, które odgrywają ważną rolę w informowaniu środowiska naukowego i innych zainteresowanych osób o wynikach prowadzonych badań. Poruszane tematy poświęcone są głównie dziedzinom z zakresu leśnictwa. W konferencjach biorą udział zarówno przedstawiciele instytucji krajowych, jak i zagranicznych, zajmujący się ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Uczestniczą w nich specjaliści z Europy oraz całego świata, prezentując prowadzone projekty oraz wyniki badań. Celem naszych konferencji jest wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz utrwalenie dobrych zasad współpracy naukowo-badawczej.

IUFRO W.P. S 2.02.11 „Norway spruce provenances and breeding"

03
wrz
2007

Konferencja "Rola świerka w ochronie ekosystemów leśnych Europy"...więcej »