Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej -

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2020
Cena: 40 zł
Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej
Opracowanie przedstawia problematykę zjawiska zamierania drzewostanów dębowych, znaczenie lęgniowców w procesie zamierania drzew, opisy i metody izolacji gatunków należących do rodzaju Phytophthora.
Redakcja Naukowa – Tomasz Oszako, Miłosz Tkaczyk