Wydane w języku polskim

Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2017. ISBN 978-83-62830-63-3, s. 406. Cena: 45 PLN (brutto)....więcej »

Ochrona przeciwpożarowa. Dobrowolne wytyczne. Zasady i działania strategiczne.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 ISBN978-83-62830-15-2...więcej »

ŁOWIECTWO W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE LEŚNEJ

Materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2015 r., ISBN 978-83-62830-45-9, 275 ss....więcej »