Wydane w języku polskim

Ochrona przeciwpożarowa. Dobrowolne wytyczne. Zasady i działania strategiczne.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 ISBN978-83-62830-15-2...więcej »

ŁOWIECTWO W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE LEŚNEJ

Materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2015 r., ISBN 978-83-62830-45-9, 275 ss....więcej »