Kształcenie

Kształcenie w IBL odbywa się poprzez: - studia doktoranckie, - konferencje, - seminaria i wykłady, - zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli prowadzone w Izbie Edukacji Leśnej. Ponadto funkcję edukacyjną pełnią organizowane w Instytucie wystawy prac artystycznych o tematyce przyrodniczo-leśnej, wykonanych różnymi technikami: malarską, rysunku, grafiki, rzeźby w drewnie i gazetach, kowalstwa artystycznego oraz instalacji (wieloelementowe realizacje artystyczne), a także fotografii.

    Działalność Instytutu umożliwia m.in. także podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników nie związanych z IBL.

    Niniejsza strona zawiera informacje o możliwości otwarcia przewodów doktorskich i habilitacyjnych przed Radą Naukową IBL, wolnych miejscach pracy, naborze na Niestacjonarne Studia Doktoranckie, możliwości odbycia praktyk w ramach studiów na wydziałach leśnych i pokrewnych.