Notatnik Naukowy IBL

„Notatnik Naukowy IBL" jest nieperiodycznym, ukazującym się od 1991 r. wydawnictwem sygnalnym, informującym o wstępnych wynikach zakończonych prac naukowo-badawczych i możliwościach ich praktycznego wykorzystania, przeznaczoną dla administracji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych współpracą z leśnictwem.

 


Genetyczne uwarunkowania procesów adaptacyjnych u wybranych gatunków w kontekście przewidywanych zmian klimatycznych
Autorzy: dr hab. Jan Kowalczyk, dr inż. jan Matras, mgr inż. Marek Rzońca, mgr inż. Adam Guziejko, dr inż. Tomasz Wojda, dr inż. Marcin Klisz
Nr 2017/1(105)

Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu
Autorzy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, dr hab. Janusz Kocel, dr inż. Piotr Gołos, mgr inż. Wojciech Młynarski
Nr 2016/1(104)

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych - poradnictwo dla Lasów Państwowych
Autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Sierota, mgr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, mgr inż. Hanna Szmidla, dr inż. Cezary Bystrowski, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dr hab. Wojciech Grodzki, dr inż. Radosław Plewa, dr inż. Monika Małecka
Nr 2015/5(103)

Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami energetycznymi na obszarze pilotażowym
Autorzy: dr inż. Wojciech Gil, dr hab. Zbigniew Borowski, dr inż. Tomasz Jaworski, dr inż. Radosław Plewa, dr inż. Grzegorz Tarwacki - IBL; mgr inż. Bożydar Neroj, mgr inż. Roman Stelmach - BULiGL
Nr 2015/4(102)

Wykorzystanie GIS, teledetekcji i fotogrametrii w leśnictwie
Autorzy: mgr inż Mariusz Ciesielski, dr inż. Krzysztof Stereńczak, mgr inż. Radomir Bałazy, mgr inż. Leopold Leśko, mgr inż. Miłosz Mielcarek
Nr 2015/3(101)

Identyfikacja DNA w walce z nielegalnym handlem drewna
Autorzy: dr hab. Justyna A. Nowakowska, dr inż. Anna Tereba, mgr Małgorzata Borys, mr inż. Agata Konecka, Jolanta Bieniek
Nr 2015/2(100)

Kultury in vitro w hodowli robinii akacjowej
Autorzy: , dr Iwona Szyp-Borowska, dr Krystyna Szczygieł, dr inż. Marcin Klisz, dr inż. Szymon Jastrzębowski, dr inż.Tomasz Wojda
Nr 2015/1(99)

Testowanie potomstwa drzew leśnych
Autorzy: dr inż. Jan Matras, dr inż. Szymon Jastrzębowski, dr inż. Marcin Klisz, mgr inż. Marcin Mionskowski, mgr inż. Paweł Przybylski
Nr 2014/3(98)

Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego
Autorzy: K. Stereńczak, A. Markiewicz, R. Bałazy, M. Sztampke, B. Szady, R. Zapłata, J. Pomierny
Nr 2014/2(97)

Robinia akacjowa w Polsce – obca, ekspansywna, ale nie bez wartości!
Autorzy: dr inż. Tomasz Wojda, dr inż. Marcin Klisz, mgr inż. Marcin Mionskowski
Nr 2014/1(96)

Wpływ zastosowania nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu oceniany za pomocą zdjęć z bezzałogowego statku powietrznego
Autorzy: dr hab. Tomasz Oszako, dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr July Galeano Zea, Jan Kotlarz
Nr 2013/1(95)

Identyfikacja DNA w walce z nielegalnym handlem drewna
Autorzy: dr hab. Justyna A. Nowakowska, mgr Aneta Michalska, dr Marcin Klisz, inż. Andrzej Górniak
Nr 2012/1(94)

Wpływ czynników ekoklimatycznych w drzewostanach na występowanie pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) w ich głównych ogniskach gradacyjnych
Autor: dr inż Marzena Niemczyk
Nr 2011/2(93)

Grzyb Beauveria brongniartii w ochronie szkółek i upraw przed pędrakami chrabąszczy Melolontha spp.
Autor: dr Alicja Sierpińska
Nr 2011/1(92)

Nowe narzędzie do rejestracji uszkodzeń w monitoringu lasów w Polsce
Autorzy: mgr inż. Sławomir Ślusarski, dr inż. Anna Żółciak
Nr 2010/4(91)

Hodowla lasu w drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych
Autorzy: dr inż. Jan Łukaszewicz, mgr inż. Szymon Krajewski, mgr inż. Witold Kopryk
Nr 2010/3(90)

Porosty jako wskaźnik oceny zmian stanu środowiska leśnego
Autor: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Nr 2010/2(89)

Ocena zmienności genetycznej buka przy zastosowaniu markerów izoenzymatycznych i DNA
Autor: dr Małgorzata Sułkowska
Nr 2010/1(88)

Alternatywne metody ochrony sadzonek w szkółkach
Autorzy: dr inż. Tomasz Oszako, mgr inż. Katarzyna Gąszczyk, dr inż. Hazem M. Kalaji, mgr inż. Katarzyna Kubiak
Nr 2009/7(87)

Skuteczność agrolotniczych zabiegów zwalczania imagines chrabąszczy Melolontha sp.
Autorzy: prof. dr hab. Barbara Głowacka, mgr inż. Małgorzata Olczyk
Nr 2009/6(86)

Zamieranie drzewostanów liściastych
Autorzy: Tomasz Oszako, Jacek Hilszczański, Leszek B. Orlikowski, Justyna A. Nowakowska
Nr 2009/5(85)

Inwazyjne lęgniowce jako nowy problem ochrony roślin
Autorzy: Tomasz Oszako, Leszek B. Orlikowski, Katarzyna Gąszczyk, Justyna A. Nowakowska
Nr 2009/4(84)

Badania nad nowymi insektycydami do ochrony szkółek i upraw leśnych przed szkodnikami korzeni
Autor: Henryk Malinowski
Nr 2009/3(83)

Korytarzowa metoda uprawy dębu - alternatywny sposób jego odnawiania
Autorzy: Rafał Paluch, Wojciech Gil
Nr 2009/2(82)

Rola hodowli lasu w ograniczaniu zamierania dębów w Polsce
Autor: Wojciech Gil, Rafał Paluch
Nr 2009/1(81)

Możliwości zastosowania drzew GMO w leśnictwie - korzyści i zagrożenia
Autor: Justyna A. Nowakowska
Nr 2008/1(80)

Preparaty biologiczne z grzybem Plebiopsis gigantea w krajach Unii Europejskiej
Autorzy: Anna Żółciak, Zbigniew Sierota
Nr 2007/5(79)

Zmienność genetyczna sosny zwyczajnej na podstawie mitochondrialnych markerów DNA
Autor: Justyna A. Nowakowska
Nr 2007/4(78)

Rozpoznawanie zagrożenia drzewostanów przez grzyby powodujące zgniliznę drewna
Autor: Elżbieta Chomicz
Nr 2007/3(77)

Czy istnieją różnice między świerkiem pospolitym z północnego i południowego zasięgu występowania w Polsce na podstawie analiz DNA?
Autor: Justyna A. Nowakowska
Nr 2007/2(76)

Śmietki modrzewiowe – sprawcy uszkodzeń szyszek na plantacjach nasiennych
Autor: Cezary Bystrowski
Nr 2007/1(75)

Ekonomiczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych
Autorzy: Ryszard Szczygieł, Józef Piwnicki, Barbara Ubysz
Nr 2006/6(74)

Ocena sytuacji pożarowej w polskich lasach
Autorzy: Aldona Perlińska, Ryszard Szczygieł, Barbara Ubysz
Nr 2006/5(73)

Badania na stałych powierzchniach doświadczalnych Schwappacha
Autorzy: Małgorzata Dudzińska, Arkadiusz Bruchwald
Nr 2006/4(72)

Opiętek dwuplamkowy główny sprawca zamierania dębów w Polsce
Autorzy: Jacek Hilszczański, Andrzej Sierpiński
Nr 2006/3(71)

Pozyskanie drewna w drzewostanach sosnowych w rębni gniazdowej
Autor: Marian Suwała
Nr 2006/2(70)

Aspekt ergonomiczny pozyskiwania drewna
Autorzy: Barbara Piszcz, Marcin Gołębiowski
Nr 2006/1(69)

Jesienne poszukiwania szkodników liściożernych sosny
Autor: Sławomir Ślusarski
Nr 2004/8(68)

Zmienność genetyczna świerka pospolitego w Polsce na podstawie markerów RAPD
Autor: Justyna A. Nowakowska
Nr 2004/7(67)

Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka et Dimic - nowy szkodnik kasztanowca zwyczajnego
Autor: Barbara Głowacka
Nr 2004/6(66)

Zanikanie preparatów Dimilin 480 S, Nomolt 150 Sc i Rimon 100 EC w igłach sosnowych i ściółce po zabiegach ograniczania liczebności owadów liściożernych
Autor: Barbara Głowacka
Nr 2004/5(65)

Badanie zróżnicowania genetycznego u sosny zwyczajnej za pomocą markerów genetycznych (RAPD)
Autor: Justyna Nowakowska
Nr 2004/4(64)

Ochrona szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi środkami nowymi dla leśnictwa
Autorzy: Barbara Duda, Józef Piwnicki
Nr 2004/3(63)

Nowe dawki insektycydu Dimilin 480 SC zalecane do ograniczania liczebności brudnicy mniszki Lymantria monacha L.
Autor: Barbara Głowacka
Nr 2004/2(62)

Fytoftoroza jest już w szkółkach leśnych
Autor: Barbara Duda
Nr 2004/1(61)

Krajowy program zwiększania lesistości - zadania, preferencje zalesieniowe gmin i system finansowania
Autorzy: Stanisław Zając, Ryszard Kwiecień
Nr 2003/6(60)

Nawozy wieloskładnikowe - nowe możliwości dla leśnictwa
Autorzy: Grażyna Szołtyk, Rudolf Walendzik
Nr 2003/5(59)

Monitoring lasów zaczyna się w nadleśnictwie
Autorzy: Andrzej Załęski, Jerzy Wawrzoniak
Nr 2003/4(58)

Owady chorują
Autor: Iwona Skrzecz
Nr 2003/3(57)

Możliwości zabezpieczenia drewna iglastego przed sinizną
Autor: Tomasz Oszako
Nr 2003/2(56)

Suszenie nasion wybranych gatunków drzew
Autorzy: Andrzej Załęski, Ewa Aniśko
Nr 2003/1(55)

Fytoftoroza - nowa choroba w szkółkach i drzewostanach
Autor: Tomasz Oszako
Nr 2002/4(54)

Pozyskiwanie drewna w rębniach złożonych
Autor: Marian Suwała
Nr 2002/3(53)

Wieloetapowa ochrona bukwi przed chorobami
Autor: Teresa Stocka
Nr 2002/2(52)

Sztuczne luki
Autor: Zbigniew Sierota
Nr 2002/1(51)