Nowości Piśmiennictwa Leśnego

„Nowości Piśmiennictwa Leśnego" są miesięcznikiem wydawanym od 1959 r. (obecnie tylko w wersji elektronicznej), stanowiącym formę aktualnej bibliografii piśmiennictwa leśnego. Ułatwia on pracownikom naukowym Instytutu i innych ośrodków śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa oraz sprawne dotarcie do dokumentów źródłowych napływających do Biblioteki w drodze krajowej i zagranicznej prenumeraty oraz wymiany.

Przejdź do Nowości Piśmiennictwa Leśnego