Komórki organizacyjne administracyjno-ekonomiczne i obsługowe

Sekretariat (S)
Kierownik - mgr Małgorzata Brzozowska, M.Brzozowska@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 627

Informacja Naukowa i Promocja (INP)
Kierownik  - dr inż. Joanna Szewczykiewicz, J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 612

Księgowość (K)
Główny Księgowy  - mgr Marcin Grotek, M.Grotek@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 636

Administracja (A)
Kierownik - lic. Rafał Mitlejner, R.Mitlejner@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 311

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko ds. BHP (BHP)
mgr inż. Adam Kaszkiel, A.Kaszkiel@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 468
środa - godz. 730 - 1530

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP)
mgr Monika Gutman, M.Gutman@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 693

Stanowisko ds. Obronności (SO)
mgr inż. Sławomir Glina, S.Glina@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 333

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych (OI)
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
mgr inż. Daniel Nowak, ppłk rez.,
D.Nowak@ibles.waw.pl      POIN@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 607,
kom. 609 821  891