Publikacje

Application of a Low-Cost Electronic Nose for Differentiation Between Pathogenic Oomycetes Pythium intermedium and Phytophthora plurivora

Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Sensors 2021...więcej »

Unexpected distribution of subordinates around nests of the wood ants

Maák I.E., Sondej I., Juhász O., Trigos-Peral G., Tenyér A., Camera J., Czechowski W., Acta Oecologica, 2021...więcej »

Phosphite spray for the control of oak decline induced by Phytophthora in Europe

Solla A., Moreno G., Malewski T., Jung T., Klisz M., Tkaczyk M., Siebyla M., Pérez A., Cubera E., Hrynyk H., Szulc W., Rutkowska B., Martín J.A., Belbahri L., Oszako T., Forest Ecology and Management, 2021...więcej »

Najnowsze publikacje

Post-fire dynamics of ectomycorrhizal fungal communities in a Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest of Poland

Olchowik J., Hilszczańska D., Studnicki M., Malewski T., Kariman K., Borowski Z.; PeerJ, 2021, 9:e12076...więcej »

Virtual Truffle Hunting—A New Method of Burgundy Truffle (Tuber aestivum Vittad.) Site Typing

Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Pacioni G.; Forests, 2021,12,1239...więcej »

Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

De Bruyn L., Gyselings R., Kirkpatrick L., Rachwald A., Apoznański G., Kokurewicz T.; Scientific Reports, (2021)11:1464...więcej »