Publikacje

Application of a Low-Cost Electronic Nose for Differentiation Between Pathogenic Oomycetes Pythium intermedium and Phytophthora plurivora

Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Sensors 2021...więcej »

Unexpected distribution of subordinates around nests of the wood ants

Maák I.E., Sondej I., Juhász O., Trigos-Peral G., Tenyér A., Camera J., Czechowski W., Acta Oecologica, 2021...więcej »

Phosphite spray for the control of oak decline induced by Phytophthora in Europe

Solla A., Moreno G., Malewski T., Jung T., Klisz M., Tkaczyk M., Siebyla M., Pérez A., Cubera E., Hrynyk H., Szulc W., Rutkowska B., Martín J.A., Belbahri L., Oszako T., Forest Ecology and Management, 2021...więcej »

Sterols and Triterpenes: Antiviral Potential Supported by In-Silico Analysis

Hisham Shady N., Youssif K.A., Sayed A.M., Belbahri L., Oszako T., Hassan H.M., Abdelmohsen U.R., Plants, 2021...więcej »