Development of a Low-Cost Electronic Nose for Detection of Pathogenic Fungi and Applying It to Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani

Autorzy: Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M.

Link: https://doi.org/10.3390/s21175868