New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus Episernus C.G. Thomson, 1863 (Ptinidae) in Central Europe

Autorzy: Plewa R., Jaworski T., Tarwacki G., Sućko K., Konwerski Sz., Hilszczański J.

Link: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0298