Publikacje

Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

De Bruyn L., Gyselings R., Kirkpatrick L., Rachwald A., Apoznański G., Kokurewicz T.; Scientific Reports, (2021)11:1464...więcej »

Natural and anthropogenic factors influencing the bat community in commercial tree stands in a temperate lowland forest of natural origin (Białowieża Forest)

Rachwald A., Boratyński J.S., Krawczyk J., Szurlej M., Nowakowski W.K.; Forest Ecology and Management, 479 (2021) 118544...więcej »

The Possibility of Regenerating a Pine Stand through Natural Regeneration

Przybylski P., Konatowska M., Jastrzębowski S., Tereba A., Mohytych V., Tyburski Ł., Rutkowski P.; Forests, 2021, 12, 1055...więcej »

How Much Is the Abandonment of Forest Management in Private Forests Worth? A Case of Poland

Piotr Gołos, Joanna Ukalska, Emilia Wysocka-Fijorek, Wojciech Gil; Forests 2021, 12(9), 1138...więcej »

Drought in the forest breaks plant-fungi interactions.

Boczoń A., Hilszczańska D., Wrzosek M., Szczepkowski A., Sierota Z.; European Journal of Forest Research, 2021...więcej »

Najnowsze publikacje

Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

De Bruyn L., Gyselings R., Kirkpatrick L., Rachwald A., Apoznański G., Kokurewicz T.; Scientific Reports, (2021)11:1464...więcej »

Natural and anthropogenic factors influencing the bat community in commercial tree stands in a temperate lowland forest of natural origin (Białowieża Forest)

Rachwald A., Boratyński J.S., Krawczyk J., Szurlej M., Nowakowski W.K.; Forest Ecology and Management, 479 (2021) 118544...więcej »

The Possibility of Regenerating a Pine Stand through Natural Regeneration

Przybylski P., Konatowska M., Jastrzębowski S., Tereba A., Mohytych V., Tyburski Ł., Rutkowski P.; Forests, 2021, 12, 1055...więcej »