mgr inż. Krzysztof Szyłak

  •  Absolwent Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej.
  • Specjalista ds. meteorologii , analiza i pozyskanie danych ternowych w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (ForBioSensing).
  • Doświadczenie przy tworzeniu baz danych przestrzennych, map topograficznych i zasadniczych.
  • Zainteresowania: Survival, kajakarstwo, łucznictwo, gry planszowe, leśnictwo, GIS, analizy bazodanowe

Ekspert w zakresie:

  • tworzeniu baz danych przestrzennych,
  • tworzenie map topograficznych i zasadniczych.
mgr inż.
Krzysztof Szyłak
telefon
85 6812 396 w. 38
adres

Zakład Lasów Naturalnych

ul. Park Dyrekcyjny nr 6

Białowieża, 17-230 Białowieża

Budynek „ZLN"

Pokój nr 30