mgr inż. Dorota Raczkowska - Paluch

administracja biura projektowego w ramch Programu LIFE+

Mgr inż. Dorota Raczkowska - Paluch:

  • absolwentka Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • w latach 1995-2004 pracownik sekretariatu Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie,
  • od 2004 r. brała czynny udział w pracach terenowych w związku z tematami badawczymi realizowanymi przez IBL w Białowieży,
  • pilot wycieczek, przewodnik terenowy po Puszczy Białowieskiej,
  • hobby: podróże, genetyka zwierząt – dziedziczenie odmian barwnych, hodowla alpak, zoopsychologia.

Ekspert w zakresie:

  • administracja biura projektowego w ramch Programu LIFE+
mgr inż.
Dorota Raczkowska - Paluch
telefon
85 6812 396 w. 34
adres

Zakład Lasów Naturalnych

ul. Park Dyrekcyjny nr 6

Białowieża, 17-230 Białowieża

Budynek „ZLN"

Pokój nr 26