dr inż. Bartłomiej Kraszewski

geoinformatyka,fotogrametria, skaning laserowy i teledetekcja

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.  Programuje w językach C++, C#, Python i R.

Zainteresowania: wykorzystanie narzędzi informatycznych do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych geoprzestrzennych.

Ekspert w zakresie:

  • geoinformatyka
  • fotogrametria
  • skaning laserowy i teledetekcja

 

dr inż.
Bartłomiej Kraszewski
telefon
22 7150 359
adres

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

ul. Braci Leśnej 3, Bud. A, p. 102

Sękocin Stary

05-090 Raszyn