dr Agnieszka Kamińska

zastosowanie metod regresyjnych oraz wielowymiarowych do analizy danych empirycznych,metody taksonomiczne w statystyce regionalnej, statystyka przestrzenna

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie. Rozprawa doktorska nt. Diagnostyka statystyczna i jej zastosowania w inżynierii rolniczej.

Zainteresowania naukowe

  • zastosowanie metod regresyjnych oraz wielowymiarowych do analizy danych empirycznych
  • metody taksonomiczne w statystyce regionalnej
  • statystyka przestrzenna

Ekspert w zakresie:

  • diagnostyka statystyczna ;
  • statystyka przestrzenna.

Hobby:

  • muzyka, szachy, sport, taniec.
dr
Agnieszka Kamińska
telefon
22 7150 362
adres

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

ul. Braci Leśnej 3, Bud. A, p. 102a

Sękocin Stary

05-090 Raszyn