Plan seminariów w IBL

Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2020 r.

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor Lokalizacja wydarzenia 
1. 20 lutego Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym.Dr inż. Paweł Przybylski (HL) Kampinoski Park Narodowy, Izabelin
2. maj Zmiany występowania nietoperzy zimujących w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu umocnionego od 1999 roku: czy udało się nam wykazać wpływ zmian klimatu?Dr hab. Aleksander Rachwald (EL) IBL w Sękocinie Starym
3. 27 sierpnia
(przełożone)
Tworzenie i utrzymanie leśnej bazy nasiennej, korekta zadań rzeczowych w kolejnym etapie realizacji „Programu".Dr inż. J. Matras (HL) IBL w Sękocinie Starym
4.  5 listopada Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.)w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego produktu leśnego.Dr. hab. Dorota Hilszczańska (EL) IBL w Sękocinie Starym
5. 19 listopada Poznanie wartości hodowlanej  leśnego materiału podstawowego  (LMP) przez testowanie potomstwa – podsumowanie wyników dotychczasowych badań  i rekomendacje hodowlane.Dr inż. Paweł Przybylski (HL) IBL w Sękocinie Starym
6. 5 grudnia Długoterminowa dynamika populacji świerka a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej.Dr inż. Ewa Zin (LN) IBL w Sękocinie Starym

 

*) Zakłady naukowe i Laboratoria:  EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ZG - Zakład Geomatyki, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.

Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

ZAKŁAD EKOLOGII LASU

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 28 października Wyzwania ochroniarskie – interakcje pomiędzy wilkami oraz psami domowymi w środowisku zdominowanym przez człowieka    Mgr Andżelika Haidt
2. 18 listopada Dog nose knows – wykorzystanie detekcji zapachu w monitoringu przyrody i badaniach naukowych   Mgr Andżelika Haidt

ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
( sala konferencyjna na I piętrze w budynku F,  seminaria odbywają się we wtorki)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 15 stycznia Wyjazd stypendialny do INRA w Orleanie. Dr hab. Jan Kowalczyk
2. 15 stycznia Nauka w rytmie country czyli wspomnienia ze Środkowego Tennessee. Dr inż. Szymon Jastrzębowski
3. 18 lutego Wpływ stresu suszy na parametry wzrostu wybranych klonów robinii (Robinia pseudoacacia L.) w kulturach in vitro. Dr inż. Iwona Szyp-Borowska
4. 28 lutego Hodowla selekcyjna drzew leśnych – teoria i możliwość jej praktycznego wykorzystania w ochronie lasu. Dr inż. Paweł Przybylski
5. 7 kwietnia Effects of winter warming on exotic and native plant germination" (seminarium zostanie przeprowadzone w języku angielskim). Dr inż. Szymon Jastrzębowski
6. 19 maja Selekcja klonów topoli w aspekcie adaptacji do zmian klimatu. Dr inż. Marzena Niemczyk
7. 2 czerwca Wpływ prognozowanych zmian klimatu na zdolność reprodukcyjną daglezji zielonej (założenia metodyczne). Mgr inż. Adam Guziejko
8. 9 czerwca Obradzanie, wydajność i jakość nasion sosny zwyczajnej w latach 1996-2019.
Mgr inż. Władysław Kantorowicz, 
mgr inż. Ewa Aniśko
9. 16 lipca Samopoczucie brzozy brodawkowatej na doświadczalnych powierzchniach IBL w obliczu zmian klimatycznych. Dr inż. Tomasz Wojda
10. 29 września Lasy, których już nie ma, czyli rzecz o nowożytnej kolonizacji obszarów puszczańskich – propozycja projektu badawczego.
Dr inż. Tadeusz Zachara (HL),
dr Tomasz Związek (IGiPZ PAN)
11. 13 października Wpływ biostymulatorów na łagodzenie skutków biotycznych i środowiskowych czynników stresu w szkółkach i uprawach leśnych. Dr inż. Jan Łukaszewicz, mgr inż. Szymon Krajewski
12. 20 października Zasoby martwego drewna w Roztoczańskim Parku Narodowym na podstawie wyników inwentaryzacji na SPO. Dr inż. Wojciech Gil
13. 17 listopada Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe sosny zwyczajnej  z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1966. Mgr inż. Piotr Wrzesiński
14. 24 listopada Zmienność fenologiczna i wzrost na wysokość świerka czarnego [Picea mariana (Mill.) B.S.P] w doświadczeniu proweniencyjnym Simoncouche (Quebec, Kanada). Dr inż. Marcin Klisz
15. 1 grudnia Stabilność rodów i populacji Fagus sylvatica L., Abies alba Mill., Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Mgr inż. Vasyl Mohytych 
16. 8 grudnia Ocena zmienności wybranych cech wzrostowych i fenologicznych pochodzeń jarzębu brekinii na powierzchniach rodowo-proweniencyjnych w Nadleśnictwach Syców i Jamy. Dr hab. Małgorzata Sułkowska
 
ZAKŁAD LASÓW GÓRSKICH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.      
2.      
3.      
 
ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
(seminaria odbywają się w siedzibie ZLN w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.      
2.      
3.      
 
ZAKŁAD OCHRONY LASU
(godz. 9.00, sala konferencyjna na I piętrze w budynku B)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 7 lutego Działalność naukowo-organizacyjna ZOL - podsumowanie roku 2019 i plany na rok 2020 Dr hab. Iwona Skrzecz (OL)
2. 14 lutego Kępy starodrzewia na zrębach Dr hab. Marek Sławski (SGGW)
3. 21 lutego Wykorzystanie metod data mining do określenia i prognozowania lokalizacji ognisk gradacyjnych barczatki sosnówki Dr hab. Lidia Sukovata (OL)
4. 28 lutego Hodowla selekcyjna drzew leśnych – teoria i możliwości jej wykorzystania w ochronie lasu Dr inż. Paweł Przybylski (HL)
5. 6 marca Możliwości współpracy Zakładu Ochrony Lasu i Zakładu Ekologii Lasu w aspekcie pozyskiwania projektów badawczych Pracownicy OL i EL
6. 13 marca
Prezentacja I: „Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych, jako skuteczna metoda identyfikacji owadów."
Prezentacja II: „Sachalin – na krańcu świata" – relacja z VI wyprawy Sekcji Entomologii Leśnej Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie
Mgr inż. Aleksander Dziuk (OL)
7. 20 marca Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2020 r. Dr inż. Tomasz Jabłoński (OL)
8. 27 marca Seminarium dyskusyjne dotyczące planów ZOL na II półrocze 2020 r.  Pracownicy OL
 
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LEŚNYMI
(godz. 9.00, sala konferencyjna na II piętrze w budynku B)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 11 lutego Czy powszechnie stosowane wskaźniki poprawnie charakteryzują stan zdrowotny lasów w Polsce?
Dr inż. Marek Jabłoński;
mgr inż. Marcin Mionskowski
2. 10 marca Czy plantacje topolowe w polskich warunkach mogą być opłacalne? Dr hab. Adam Kaliszewski
3. 7 kwietnia Wykorzystanie drewna na cele energetyczne w wybranych krajach europejskich: aspekty organizacyjno-prawne, ekonomiczne i społeczne Dr inż. Wojciech Młynarski
4. 5 maja Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych i lotniczych do określania zmian kondycji zdrowotnej drzewostanów sosnowych Mgr inż. Bartosz Nowakowski
5. 2 czerwca Certyfikacja w leśnictwie Dr inż. Krzysztof Jodłowski
 
ZAKŁAD GEOMATYKI - Budynek "A", II piętro
 
Lp.DataGodz.Tytuł seminariumGłówny autor
1.        
2.        
3.        
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o kontakt z sekretariatami poszczególnych Zakładów Naukowych i Laboratoriów lub bezpośrednio z autorami seminariów.
 

Serdecznie zapraszamy!