Skład Rady Naukowej IBL

Skład Rady Naukowej i Komisji stałych - kadencja 2017-2021

 

Przewodniczący:  - prof. dr hab. Janusz Sowa
Zastępcy Przewodniczącego:  - prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Sekretarz: - dr hab. Iwona Skrzecz

Sekretariat: mgr Małgorzata Brzozowska - tel. 22 7150 627, kom. 607 172 532

Członkowie honorowi:  prof. dr hab. Tomasz Borecki, dr inż. Stanisław Dunikowski, dr hab. Jan Głaz, prof. dr hab. Barbara Głowacka, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz,  prof. dr hab. Tytus Karlikowski, prof. dr hab. Andrzej Klocek, dr hab. Adolf F. Korczyk, prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, prof. dr hab. Henryk Malinowski, prof. dr hab. Stanisław Niemtur, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Aleksander Sokołowski, prof. dr hab. Eleonora Szukiel, prof. dr hab. Tomasz Wodzicki, prof. dr hab. Jan Zajączkowski, dr hab. Kazimierz Zajączkowski.

Członkowie: prof. dr hab. Władysław Barzdajn, dr hab. Zbigniew Borowski, prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki, prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, dr hab. Dorota Hilszczańska, dr hab. Janusz Kocel, prof. dr hab. Andrzej Kolk, dr hab. Jan Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. dr hab. Stanisław Małek, prof. dr hab. Stanisław Miścicki, dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. dr hab. Janusz Olejnik, prof. dr hab. Jacek Oleksyn, dr hab. Tomasz Oszako, dr hab. Jarosław Paluch, dr hab. Rafał Paluch, prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, dr inż. Jacek Sagan, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. dr hab. Maciej Skorupski, dr hab. Iwona Skrzecz, prof. dr hab. Janusz Sowa, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, dr hab. Lidia Sukovata, dr hab. Małgorzata Sułkowska, dr hab. Ryszard Szczygieł, dr inż. Tomasz Wojda, dr hab. Roman Wójcik, prof. dr hab. Stanisław Zając, prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Dyrekcja IBL: Dyrektor prof. dr hab. Jacek Hilszczański
                       Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Stałe komisje RN IBL - Stałe komisje Rady Naukowej IBL kadencji 2017-2021