Szkolenia

Instytut Badawczy Leśnictwa, wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego wykorzystywania wyników badań naukowych swoich pracowników, organizuje cykle szkoleń dotyczących wdrażania nowych metod i narzędzi mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Są one prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i skierowane głównie do służby leśnej.

 

Oferta wykładów pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa (pdf)

Proponowane tematy Szkoleń i Warsztatów

Osoby zainteresowane niżej wymienionymi tematami  proszone są o kontakt z autorami wybranych tytułów. Istnieje możliwość dostosowania zakresu szkolenia do indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

 1. Analizy przestrzenne GIS z wykorzystaniem danych wektorowych i rastrowych - dr inż. Krzysztof Stereńczak
 2. Wykorzystanie lotniczego i naziemnego skanowania laserowego w pomiarach parametrów drzew i drzewostanów - dr inż. Krzysztof Stereńczak
 3. Wykorzystanie fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie -  dr inż. Krzysztof Stereńczak
 4. Podstawy ArcGIS - dr inż. Krzysztof Stereńczak
 5. Edycja w ArcGIS - dr inż. Krzysztof Stereńczak
 6. Analizy przestrzenne w ArcGIS - dr inż. Krzysztof Stereńczak
 7. Fotointerpretacja lotniczych i satelitarnych obrazów lasów - co i jak widzimy - dr inż. Krzysztof Stereńczak

   
 8. Dobre praktyki w zakresie planowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich - mgr inż. Damian Korzybski
 9. Metodyka zarządzania projektami (np. Prince2, Agile) - mgr inż. Damian Korzybski

   
 10. Metoda alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na poligonach wojskowych - dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
 11. Obsługa meteorologicznych punktów pomiarowych do prognozowania zagrożenia pożarowego lasu - mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
 12. Wykorzystanie aplikacji „Model pożaru lasu" do planowania i organizowania działań ratowniczych - dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski