Ocena jakości nasion drzew i krzewów leśnych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych w ramach umowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych wykonuje ocenę nasion na potrzeby jednostek Lasów Państwowych, w szczególności:

  • ocenę świeżo zebranych nasion sosny i świerka (pierwsza ocena po wyłuszczeniu),
  • ocenę nasion wszystkich gatunków reprezentujących leśny materiał podstawowy z kategorii "wyselekcjonowany" i "kwalifikowany" (m.in. WDN-y, Plantacje Nasienne),
  • ocenę wydajności i jakości nasion z szyszek sosny do celów monitoringu, zebranych jesienią z wytypowanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych drzewostanów w całej Polsce.

Po uzgodnieniu, wykonujemy również kontrolną ocenę innych próbek nasion oraz ocenę testem rentgenowskim.

 

Kontakty:

Kierownik projektu

Adam Guziejko
tel. 22 7150 472, 22 7150 487
e-mail:  A.Guziejko@ibles.waw.pl

W sprawie oceny nasion

Magdalena Janek
tel. 22 7150 479, 22 7150 483
e-mail:  M.Janek@ibles.waw.pl

Hanna Lipińska
tel. 22 7150 480
e-mail:  H.Lipinska@ibles.waw.pl