Ocena jakości nasion drzew leśnych

Laboratorium oceny nasion znajdujące się w Zakładzie wykonuje bezpłatnie w ramach umowy  z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych ocenę nasion na potrzeby jednostek Lasów Państwowych a w szczególności:
- świeżo zebranych nasion sosny i świerka (pierwsza ocena po wyłuszczeniu),
- nasion wszystkich gatunków reprezentujących leśny materiał podstawowy z kategorii wyselekcjonowany i kwalifikowany (m.in. WDN-y, Plantacje   Nasienne),
- oraz ocenę wydajności i jakości nasion z szyszek sosny do celów monitoringu, zebranych jesienią z wytypowanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych drzewostanów w całej Polsce.
Po uzgodnieniu z nami wykonujemy również kontrolną ocenę innych próbek nasion oraz ocenę testem rentgenowskim.

Kontakty:

Kierownik projektu
Władysław Kantorowicz
tel. 22 7150 487,
e-mail: W.Kantorowicz@ibles.waw.pl

W sprawie oceny nasion
Ewa Aniśko,
tel. 22 7150 479
e-mail: E.Anisko@ibles.waw.pl
Hanna Lipińska
tel. 22 7150 480,
e-mail: H.Lipinska@ibles.waw.pl