Oferta Laboratorium Geomatyki

  OFERTA DORADCZO - USŁUGOWA LABORATORIUM GEOMATYKI  

  • Tworzenie dedykowanych algorytmów do analizy różnorodnych danych teledetekcyjnych i pomiarowych w środowisku przyrodniczym.
  • Opracowanie dedykowanych narzędzi informatycznych analizy danych geoprzestrzennych.
  • Przetworzenie danych teledetekcyjnych środowiska leśnego pozyskanych z różnego pułapu.
  • Tworzenie oprogramowania dedykowanego dla gospodarki leśnej i analiz przyrodniczych.
  • Tworzenie portali mapowych do wizualizacji danych przestrzennych.

Dr hab. Krzysztof Stereńczak  K.Sterenczak@ibles.waw.pl