Strategia postępowania przeciwko chrabąszczom

„Strategia postępowania hodowlano-ochronnego w ekosystemach leśnych zagrożonych przez chrabąszcza kasztanowca i majowego" została opracowana w ramach realizacji projektu rozwojowego finansowanego w latach 2010-2013 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy NR12-0096-10/2010).
Strategia zawiera zarówno działania krótkofalowe, ukierunkowane na bezpośrednie zmniejszenie szkód powodowanych przez pędraki (larwy) oraz imagines (postacie dorosłe) chrabąszczy, a także działania długofalowe, o charakterze profilaktycznym.
Poszczególne elementy strategii mogą być stosowane nie tylko w leśnictwie, ale także w sadownictwie, ogrodnictwie czy rolnictwie. Ze względu na przepisy prawne, nie można obecnie stosować metod opartych na wykorzystaniu rutyny (pkt 8 Strategii) i patogenicznego grzyba Beauveria brongniartii (pkt 10).
W razie pytań, prosimy o kontakt.
Kierownik projektu – dr hab. Lidia Sukovata