Zalecenia gleboznawczo - nawożeniowe gleb plantacji i szkółek leśnych

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego wykonuje analizy próbek gleb oraz aparatu asymilacyjnego, na podstawie których sporządzane są zalecenia gleboznawczo – nawożeniowe gleb plantacji i szkółek leśnych. Laboratorium wykonuje również analizy próbek wody służącego do nawadniania szkółek leśnych.  

•  Instrukcja pobierania próbek
•  Protokół pobierania próbek
•  Cennik szkółki

Termin opracowania zaleceń gleboznawczo – nawożeniowych gleb plantacji i szkółek leśnych na podstawie dostarczonych prób gleby/aparatu asymilacyjnego wynosi zazwyczaj do 15 dni roboczych od daty dostarczenia próbek do analiz.
Kontakt:
lcs@ibles.waw.pl

dr inż. Anna Kowalska
tel: 22 7150 510
e-mail: A.Kowalska@ibles.waw.pl

mgr inż. Halina Dróżdż
tel:  22 7150 521
e-mail: H.Drozdz@ibles.waw.pl

mgr inż. Krzysztof Sztabkowski
tel:  22 7150 514
e-mail: K.Sztabkowski@ibles.waw.pl