VIII posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad z 8. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
kadencji 2017-2021
10 maja 2018 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. DOROCIE DOBROWOLSKIEJ tytułu profesora nauk leśnych.

2. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. KRZYSZTOFOWI STEREŃCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.

3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.

Proponowany tytuł rozprawy: „Optymalizacja standardu społecznej odpowiedzialności gospodarki leśnej na poziomie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych".
Proponowany promotor: dr hab. JANUSZ KOCEL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Proponowany promotor pomocniczy: DR INŻ. EMILIA WYSOCKA-FIJOREK z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. mgr. inż. RAFAŁA BANULA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Struktury populacji biegaczowatych na terenach między lasami o różnym składzie gatunkowym".
Proponowany promotor: dr hab. JAKUB BORKOWSKI z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

5. Opinia w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.

6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.

7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.

8. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.

9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.

10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. KRZYSZTOFA MICHALSKIEGO.

11. Opinia w sprawie powołania dr. hab. KRZYSZTOFA STEREŃCZAKA na stanowisko zastępcy dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych.

12. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.

13. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.

14. Opinia w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.

15. Opinie w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów habilitacyjnych.

16. Opinie w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów doktorskich.

17. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji kierownika:

  • dr. hab. ZBIGNIEWOWI BOROWSKIEMU z Zakładu Ekologii Lasu,
  • dr. inż. MARKOWI JABŁOŃSKIEMU z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi,
  • dr. hab. RAFAŁOWI PALUCHOWI z Zakładu Lasów Naturalnych,
  • dr hab. IWONIE SKRZECZ z Zakładu Ochrony Lasu.

18. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji zastępcy kierownika:

  • dr. inż. ADAMOWI CIEŚLI z Zakładu Ekologii Lasu,
  • dr. inż. WOJCIECHOWI GILOWI z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  • dr. inż. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi.

19. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2017 r.

20. Powołanie Komisji VI edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

21. Wyznaczenie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. podziału środków z Funduszu Badań Własnych oraz dotacji na działalność statutową.