Seminarium naukowe pt. „Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec”

20
gru
2019

20 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL pt. „Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec”

Seminarium będzie podsumowaniem wyników pięcioletniego projektu realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Monitorowanie procesów adaptacji  ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec".  Zostaną na nim zaprezentowane następujące zagadnienia:

  1. charakterystyka pożaru i dynamika zagrożenia pożarowego,
  2. zmiany charakterystyki gleb wywołane pożarem,
  3. zmiany różnorodności biologicznej po pożarze, uwzględniające różne grupy organizmów: grzyby, roślinność zielną, ptaki, owady, drobne ssaki,
  4. dynamika  naturalnego odnowienia lasu i efektywność sztucznych metod odnowienia.

Program

11.30 – 11.35

Powitanie gości

11.35 – 11.45
 

Wprowadzenie do zagadnienia
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – Instytut Badawczy Leśnictwa

11.45 – 11.55

 

Geneza i charakterystyka pożaru oraz zmiany obciążenia ogniowego
dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Bartłomiej Kołakowski,
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski – Instytut Badawczy Leśnictwa

11.55 – 12.05
 

Sukcesja paliw i palności
dr inż. Ewa Zin – Instytut Badawczy Leśnictwa

12.05 – 12.15
 

Intensywność przemian biochemicznych gleb na pożarzysku
dr Grażyna Olszowska - Instytut Badawczy Leśnictwa

12.15 – 12.25

 

Wpływ metod odnowienia i przygotowania gleby na wzrost sosny zwyczajnej na pożarzysku
dr inż. Wojciech Gil – Instytut Badawczy Leśnictwa

12.25 – 12.35
 

Tempo regeneracji drzewostanów uszkodzonych przez pożar
prof. dr hab. Dorota Dobrowolska - Instytut Badawczy Leśnictwa

12.35 – 12.45
 

Zmiany bogactwa florystycznego po pożarze
dr inż. Radosław Gawryś - Instytut Badawczy Leśnictwa

12.45 – 12.55


 

Wpływ pożaru na skład jakościowy i ilościowy zbiorowisk grzybów
dr hab. Dorota Hilszczańska  - Instytut Badawczy Leśnictwa
dr inż. Jacek Olchowik - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

12.55 – 13.05
 

Bogactwo gatunkowe ptaków
dr hab. Przemysław Chylarecki - Muzeum i Instytut Zoologii PAN

13.05 – 13.15
 

Pożar a drobne gryzonie
dr hab. Zbigniew Borowski - Instytut Badawczy Leśnictwa  

13.15 – 13.25
 

Wpływ pożaru na bogactwo gatunkowe chrząszczy saproksylicznych
dr inż. Radosław Plewa - Instytut Badawczy Leśnictwa

13.25 – 14.00

Dyskusja

 

Szczegółowe informacje

Dr hab. Zbigniew Borowski, e-mail: Z.Borowski@ibles.waw.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 18 grudnia br.: tel. 22 7150 563,
e-mail: L.Smierzynska@ibles.waw.pl

Szczegóły

  • Miejsce: Sala konferencyjna IBL (parter budynku B) w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 20 grudzień 2019 11:30 - 20 grudzień 2019 15:00
  • Opiekun: Dr hab. Zbigniew Borowski, prof. IBL
  • e-mail: Z.Borowski@ibles.waw.pl