Seminarium naukowe pt. „Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu produkcji”

12
gru
2019

12 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane możliwości produkcyjne różnych odmian topoli i właściwości ich biomasy w wykorzystaniu energetycznym i papierniczym.

Seminarium będzie podsumowaniem wyników pięcioletniego projektu realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu produkcji".  Zostaną zaprezentowane zarówno aspekty produkcyjne różnych odmian topoli, ich właściwości fizyko-chemiczne jak również ekonomiczne aspekty opłacalności produkcji biomasy w plantacjach topolowych.

Program

 

11.00 – 11.10

Powitanie gości

 

11.10 – 11.30

Przydatność hodowlana różnych odmian topoli z sekcji Aigeiros i Tacamahaca uprawianych w krótkich i średnich cyklach produkcyjnych
dr inż. Marzena Niemczyk, dr inż. Tomasz Wojda
– Instytut Badawczy Leśnictwa

 

11.30 – 11.50

Analiza fizyko-chemiczna wybranych odmian topoli w aspekcie energetycznego wykorzystania
dr inż. Marcin Jewiarz, dr hab. inż. Marek Wróbel,
dr hab. inż. Krzysztof Mudryk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

11.50 – 12.15

Produkcyjność oraz optymalne długości cykli produkcyjnych topoli osiki i jej mieszańców międzygatunkowych
dr inż. Marzena Niemczyk, dr inż. Tomasz Wojda
– Instytut Badawczy Leśnictwa

 

12.15 – 12.30

 

Skład chemiczny mas celulozowych i zdolność papierotwórcza topoli
dr hab. inż. Piotr Przybysz – Natural Fibers Advanced Technologies, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.30 – 12.50

Przerwa

 

12.50 – 13.10

Know-how technologii wegetatywnego rozmnażania in vitro cennych klonów topoli
dr Iwona Szyp-Borowska – Instytut Badawczy Leśnictwa

 

13.10 – 13.30

Czy plantacje topolowe są opłacalne?
dr hab. inż. Adam Kaliszewski, dr inż. Marzena Niemczyk
 – Instytut Badawczy Leśnictwa

 

13.30 - 14.00

Dyskusja

14.00

Obiad

 

Szczegółowe informacje

Dr inż. Marzena Niemczyk, e-mail: M.Niemczyk@ibles.waw.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 grudnia br.: tel. 22 7150 470,
e-mail: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl

Szczegóły

  • Miejsce: Sala konferencyjna IBL (parter budynku B) w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 12 grudzień 2019 11:00 - 12 grudzień 2019 14:00
  • Opiekun: dr inż. Marzena Niemczyk
  • e-mail: M.Niemczyk@ibles.waw.pl