X posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad
10. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
kadencji 2017-2021,
25 października 2018 r.

1.   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.

Tytuł rozprawy: Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej.
Promotor: dr hab. TOMASZ OSZAKO z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Promotor pomocniczy: dr inż. ROBERT TOMUSIAK  z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Recenzenci:

  • dr hab. MARTA ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  • prof. dr hab. MAŁGORZATA MAŃKA z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2.   Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr ANETY MODZELEWSKIEJ.

Tytuł rozprawy: „Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej".
Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Promotor pomocniczy: dr FABIAN FASSNACHT z Instytutu Geografii
i Geoekologii Instytutu Technologii w Karlsruhe, Niemcy.

3.   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.

Tytuł rozprawy: Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis – Quercetum petraeae Hilitzer 1932.
Promotor: dr hab. JANUSZ CZEREPKO z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

  • dr hab. PAWEŁ RUTKOWSKI z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego
    w Poznaniu,
  • dr hab. JERZY SKRZYSZEWSKI z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
    im. H. Kołłątaja w Krakowie.

4.   Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. MIŁOSZA MIELCARKA.

Tytuł rozprawy: „Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron".
Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

5.   Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. MARIUSZA CIESIELSKIEGO.

Tytuł rozprawy: „Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych".
Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

6.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.