XVI posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

 

Porządek obrad z 16. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
25 kwietnia 2019 r.

1. Opinia w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.

2. Opinia w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.

3. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. PAWŁA ZARZYŃSKIEGO.
   Tytuł osiągnięcia naukowego : Naturalne substancje fenolowe występujące w drewnie oraz perspektywy ich wykorzystania do ochrony drewna drzew – pomników przyrody przed rozkładem przez grzyby.

4. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ANDRZEJA BOCZONIA.
   Tytuł osiągnięcia naukowego : Susze glebowe na terenach leśnych w warunkach zmian klimatu.

5. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ALEKSANDRA RACHWALDA.
   Tytuł osiągnięcia naukowego : Nietoperze w ekosystemie leśnym pozostającym pod wpływem czynników pochodzenia antropogenicznego.

6. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ARTURA ZARZECKIEGO.
   Proponowany tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wybranych czynników warunkujących inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu".
   Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. MAŁGORZATY MATRAS-ZARZECKIEJ.
   Proponowany tytuł rozprawy: „Zmienność rodowa cech jakościowych i ilościowych potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej z 1 Regionu Testowania".
   Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

8. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. TOMASZA HYCZY.
   Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie danych przestrzennych w detekcji obszarów leśnych w kontekście wybranych definicji lasu".
   Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

9. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MACIEJA LISIEWICZA.
   Proponowany tytuł rozprawy: „ Wykorzystanie analizy rozkładu chmury punktów do korekty metod detekcji pojedynczych drzew".
   Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
   Proponowany promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

10. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KAROLINY PARKITNEJ.
   Proponowany tytuł rozprawy: „ Metoda określania faz rozwojowych drzewostanów naturalnych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych ".
   Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
   Proponowany promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

11. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. GRZEGORZA KROKA.
   Proponowany tytuł rozprawy: „ Szacowanie miąższości drzew na poziomie powierzchni próbnej przy pomocy technologii naziemnego skanowania laserowego ".
   Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
   Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Kraszewski z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

12. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ROMANA KRZYSZTOFA.
   Proponowany tytuł rozprawy: „ Związek cech drzewostanu z występowaniem odnowień naturalnych jadły w warunkach Beskidu Wyspowego".
   Proponowany promotor: dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

13. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego przez dr. inż. SZYMONA JASTRZĘBOWSKIEGO.

14. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. PIOTROWI BUDNIAKOWI.

15. Przyjęcie protokołu z 15. posiedzenia RN IBL.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.