XXII posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad

22. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,

19 grudnia 2019 r.

 

 1. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. hab. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI.
 2. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. hab. JAKUBOWI GRYZOWI.
 3. Wręczenie dyplomu doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. RADOSŁAWOWI GAWRYSIOWI.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ tytułu profesora nauk leśnych.
 5. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka rozmieszczenia węgla w wierzchniej warstwie profilu glebowego zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych".

Dotychczasowy promotor: prof. dr hab. Jan Szyszko.

 1. Opinia w sprawie przedłużenia stypendiów doktorskich.
 2. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. JAKUBA GRYZA na stanowisko profesora IBL.
 3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO.

Tytuł rozprawy: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne".

Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • dr hab. Karol Zub z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
 1. Opinia nt. Regulaminu oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 2. Przyjęcie protokołu z 21. posiedzenia RN IBL.
 3.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.