28 posiedzenie RN IBL 2017-2021

Porządek obrad 28. posiedzenia

Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,

17 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.

  Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej".

  Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

  Recenzenci:

  • dr hab. Grzegorz Szewczyk, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
   im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • dr hab. Witold Grzywiński, prof. UPP z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. ANDŻELIKI HAIDT.

  Dotychczasowy tytuł: Wpływ zróżnicowanego ryzyka drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus) na zachowanie jelenia szlachetnego (Cervus elaphus).

  Proponowany nowy tytuł: Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus).

  Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Dorota Dobrowolska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej: dr hab. Jakub Gryz z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

 4. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z planem przychodów na rok 2020.
 5. Wyznaczenie przedstawiciela RN IBL do prac w Komisji ds. nagród kwartalnych Dyrektora IBL w 2021 r.
 6. Opinia w sprawie Regulaminu oceny działalności naukowej zawodowej pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa za lata 2019-2020.
 7. Wyznaczenie Przewodniczącego Zespołu do oceny pracowników naukowych
 8. Przyjęcie protokołu z 27. posiedzenia RN IBL.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.