30. posiedzenie RN IBL 2017-2021

PORZĄDEK OBRAD 30. POSIEDZENIA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
28 STYCZNIA 2021 R.

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. HANNY SZMIDLI.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)."
  Promotor: 

  prof. dr hab. Dorota Hilszczańskaz Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

  Recenzenci:
  • dr hab. Izabela Kałucka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Piotr Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. DAWIDOWI MARCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 4. Delegowanie trzech przedstawicieli RN IBL do Komisji ds. nagród rocznych dyrektora IBL
 5. Przyjęcie protokołu z 29. posiedzenia RN IBL.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.