Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

28.09.2018 r.

Drodzy Czytelnicy,

Nie tylko w Polsce występują konflikty między gospodarką a ochroną przyrody. Doniesienia z Niemiec mówią o ostrym sporze w sprawie wycinki lasu Hambach. W tym wypadku nie chodzi jednak o sposób zagospodarowania lasu a o trwałe wylesienie terenu pod kopalnię odkrywkową. Sprawa budzi duże emocje tym bardziej że doszło do ofiar śmiertelnych.
Dyskusje o przyszłości europejskich lasów trwają w różnych gremiach decyzyjnych i naukowych. Czy las ma być przede wszystkim źródłem surowca czy „pochłaniaczem" dwutlenku węgla? A może nie ma między tymi celami sprzeczności? O konsekwencjach różnych posunięć administracyjnych i gospodarczych wypowiadają się między innymi naukowcy z Hiszpanii i Finlandii.
W bieżącym numerze piszemy też o statystykach dotyczących gospodarki leśnej w Szwecji, o zmianach prawa łowieckiego na Białorusi, wzroście pogłowia wilków we wschodnich Niemczech i o problemach z kozicami w USA.
Ostatnią stronę wypełniają ciekawostki, powiązane jednak oczywiście w taki czy inny sposób z lasem.

Życzymy miłej lektury biuletynu „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!

 

Z Leśnego Świata 9/2018(110)

Z Leśnego Świata 8/2018(109)

Z Leśnego Świata 7/2018(108)

Z Leśnego Świata 6/2018(107)

Z Leśnego Świata 5/2018(106)

Z Leśnego Świata 4/2018(105)

Z Leśnego Świata 3/2018(104)

Z Leśnego Świata 2/2018(103)

Z Leśnego Świata 1/2018(102)

 

  

2017    
2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009