Z życia Instytutu

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła na sali konferencyjnej Internatu Technikum Leśnego w Białowieży wykład pt. „Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża”....więcej »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", której celem było podsumowanie prac związanych z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”....więcej »

Kordelasy Leśnika Polskiego dla Profesorów z IBL

12 grudnia 2016 r. w Jedlni odbyło się spotkanie opłatkowe kierownictwa Lasów Państwowych z udziałem Ministra Środowiska Profesora Jana Szyszko, zaproszonych gości oraz duchownych....więcej »

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wzorem lat ubiegłych, 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa.

Z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowej prof. dr. inż. Andrzeja Klocka w dniu 23 listopada 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa”....więcej »

Debata o Lasach w IBL

8 grudnia 2016 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym odbyła się ogólnopolska debata pod hasłem: „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”....więcej »

Pierwsze wyniki Projektu "LIFE+ ForBioSensing zaprezentowane na konferencji w Białowieży".

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych....więcej »

VII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"....więcej »

Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dobiegła końca VII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy", której celem jest promocja piękna polskich lasów oraz zamiłowania do fotografii pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »