Z życia Instytutu

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

21 stycznia 2016 r. w sali im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego, która mieści się w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w Białowieży, odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE+ ForBioSensing PL pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Celem spotkania było zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych zadań oraz przedstawienie planów na kolejny rok....więcej »

Świąteczne spotkanie pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

17 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu odbyło się coroczne spotkanie Dyrektora IBL z pracownikami....więcej »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

18 stycznia 2016 r. w Sękocinie Starym odbyło się coroczne spotkanie opłatkowo-noworoczne Dyrekcji, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

„Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”

5 listopada 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się spotkanie z Anną Kamińską, autorką książki pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”....więcej »

Leśne powierzchnie referencyjne jako element trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa

29 października 2015 roku odbyło się seminarium naukowe pt. „Leśne powierzchnie referencyjne jako element trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa”. Celem spotkania było przedstawienie założeń realizowanego od 2012 roku projektu badawczego oraz dyskusja otrzymanych dotychczas wyników badań....więcej »

Międzynarodowe Targi Leśne Rogów 2015

W dniach 2-4 września br. na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie odbyły się XII Międzynarodowe Targi Leśne Rogów 2015....więcej »

Tytuł doktora honoris causa SGGW dla Profesora Tomasza Boreckiego

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadał prof. dr. hab. Tomaszowi Boreckiemu tytuł doktora honoris causa. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w 22 maja 2015 r. w Auli Kryształowej SGGW....więcej »

ACADEMIA 2015 - Targi Książki Akademickiej i Naukowej

W dniach 14-17 maja 2015 r. w ramach Warszawskich Targów Książki odbyła się dziewiąta edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA....więcej »

Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu

11 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu”. Celem spotkania było przedstawienie celu, założeń metodycznych oraz wyników badań, w realizowanym od 2013 r. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), projekcie badawczym....więcej »

Obchody 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)

W dniach 17 i 18 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia Instytutu, będące niepowtarzalną okazją do przypomnienia jego historii, która rozpoczęła się w 1930 r. powołaniem przez Adama Loreta – pierwszego Dyrektora Lasów Państwowych – Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych, przekształconego 4 lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowanego na Instytut Badawczy Leśnictwa. Uroczystości były okazją do pełnego wspomnień spotkania Pracowników i Gości, w trakcie którego podsumowano pracę i osiągnięcia Instytutu....więcej »