Z życia Instytutu

Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu

11 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu”. Celem spotkania było przedstawienie celu, założeń metodycznych oraz wyników badań, w realizowanym od 2013 r. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), projekcie badawczym....więcej »

Obchody 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)

W dniach 17 i 18 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia Instytutu, będące niepowtarzalną okazją do przypomnienia jego historii, która rozpoczęła się w 1930 r. powołaniem przez Adama Loreta – pierwszego Dyrektora Lasów Państwowych – Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych, przekształconego 4 lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowanego na Instytut Badawczy Leśnictwa. Uroczystości były okazją do pełnego wspomnień spotkania Pracowników i Gości, w trakcie którego podsumowano pracę i osiągnięcia Instytutu....więcej »

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku

3 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku”....więcej »

Porozumienie o współpracy pomiędzy IBL a AON

23 listopada 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Akademią Obrony Narodowej....więcej »

Otwarcie wystawy poświęconej Adamowi Loretowi, pierwszemu dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych

W budynku Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży, w sali konferencyjnej im. prof. J. J. Karpińskiego w dniu 9 listopada 2015 r., odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych”....więcej »

REMBIOFOR - czwarte spotkanie merytoryczne uczestników projektu

W dniach 19-20 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się IV spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg....więcej »

Uroczystości 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 139 - IBL

26 października 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 139. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda....więcej »

„Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej”

22 października 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium, na którym zaprezentowano końcowe wyniki prac prowadzonych w ramach tematu „Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej”....więcej »

O stanie lasów w Sudetach i Beskidach w świetle najnowszych badań

W dniach 24-25 września 2015 r. w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy odbyło się seminarium na którym zaprezentowano najnowsze wyniki badań z projektu pt. „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacji w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”....więcej »

Jubileusz 90-lecia urodzin dr. inż. Stanisława Dunikowskiego

W dniu 12 października 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium Jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin dr. inż. Stanisława Dunikowskiego pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach”....więcej »