Z życia Instytutu

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku

3 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku”....więcej »

Porozumienie o współpracy pomiędzy IBL a AON

23 listopada 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Akademią Obrony Narodowej....więcej »

Otwarcie wystawy poświęconej Adamowi Loretowi, pierwszemu dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych

W budynku Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży, w sali konferencyjnej im. prof. J. J. Karpińskiego w dniu 9 listopada 2015 r., odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych”....więcej »

REMBIOFOR - czwarte spotkanie merytoryczne uczestników projektu

W dniach 19-20 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się IV spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg....więcej »

Uroczystości 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 139 - IBL

26 października 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 139. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda....więcej »

„Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej”

22 października 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium, na którym zaprezentowano końcowe wyniki prac prowadzonych w ramach tematu „Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej”....więcej »

O stanie lasów w Sudetach i Beskidach w świetle najnowszych badań

W dniach 24-25 września 2015 r. w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy odbyło się seminarium na którym zaprezentowano najnowsze wyniki badań z projektu pt. „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacji w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”....więcej »

Jubileusz 90-lecia urodzin dr. inż. Stanisława Dunikowskiego

W dniu 12 października 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium Jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin dr. inż. Stanisława Dunikowskiego pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach”....więcej »

Dzień dla Szkół: „W Kręgu Mistrza – prof. Jana Jerzego Karpińskiego” w ramach XIX Festiwalu Nauki 2015

W ramach XIX Festiwalu Nauki 2015 Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży zorganizował 7 września 2015 r. konkurs „W Kręgu Mistrza – prof. dr hab. Jana Jerzego Karpińskiego”....więcej »

Zmiana metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu

14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów....więcej »