Z życia Instytutu

O wypalaniu w międzynarodowym towarzystwie

W dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2017 r. w Barcelonie (Hiszpania) odbył się Kongres ICOPFIRES (International Congress on Prescribed Fires)....więcej »

Seminarium naukowe pt. "Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat"

16 lutego 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się seminarium naukowe pt. „Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat”....więcej »

Międzynarodowa Szkoła Jesienna w ramach Akcji COST FP1401 GLOBAL WARNING

W dniach 22-24 listopada 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa, odbędzie się międzynarodowa Szkoła Jesienna pt. „Fungal taxonomy and fungal identification using traditional techniques" zorganizowana w ramach Akcji COST FP1401 GLOBAL WARNING “A GLOBAL NETWORK OF NURSERIES AS EARLY WARNING SYSTEM AGAINST ALIEN TREE PESTS” pod kierownictwem René Eschen z CABI (Szwajcaria) i Dyrektora IBL dr. hab. Janusza Czerepko....więcej »

Porozumienie pięciu instytutów badawczych resortu środowiska

Porozumienie przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie promocji wyników prac badawczych. Porozumienie zawarły: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i trzy Państwowe Instytutu Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej....więcej »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła na sali konferencyjnej Internatu Technikum Leśnego w Białowieży wykład pt. „Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża”....więcej »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", której celem było podsumowanie prac związanych z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”....więcej »

Kordelasy Leśnika Polskiego dla Profesorów z IBL

12 grudnia 2016 r. w Jedlni odbyło się spotkanie opłatkowe kierownictwa Lasów Państwowych z udziałem Ministra Środowiska Profesora Jana Szyszko, zaproszonych gości oraz duchownych....więcej »

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wzorem lat ubiegłych, 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »