dr hab. Małgorzata Sułkowska

telefon:
22 7150 461
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 105

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

2011 – University of Bordeaux 1, Bordeaux, Francja,

2009 – Plant Genetics Institute, National Research Council, Sesto Fiorentino, Włochy.

1994 – Technical University, Zvolen Slovakia

Edukacja i stopnie naukowe

2016 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa

2012 – studia podyplomowe „Menedżer projektów badawczych", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Lublin).

2004 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

1991 - uzyskanie tytułu magistra biologii, specjalizacja Biologia Środowiskowa, Uniwersytet Warszawski.

Zainteresowania naukowe

Badania z zakresu ekologii i genetyki populacyjnej drzew leśnych wybranych gatunków drzew leśnych buk zwyczajny, jarząb brekinia, świerk.

Wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej drzew leśnych w ocenie możliwości adaptacyjnych do warunków siedliskowych.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Robson, T.M., Benito Garzón, M. BeechCOSTe52 database consortium: R. A. Miranda, […M. Sułkowska…], W. Wesoły, Phenotypic trait variation measured on European genetic trials of Fagus sylvatica L. Wesoły 2018. Phenotypic trait variation measured on European genetic trials of Fagus sylvatica L. Nature Scientific Data. Sci. Data5:180149 https://doi.org/10.1038/sdata.2018.149

Kramer, K.; Ducousso, A.; Gömöry, D.; Kehlet H.J., Ionita, L., Liesebach, M., Lorent, A., Schüler, S. Sulkowska, M., de Vries, S.M.G.; von Wühlisch, G. 2017. Chilling and forcing requirements for foliage bud burst of European beech (Fagus sylvatica L.) differ between provenances and are phenotypically plastic, 234-235 (2017) 172–181 https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.12.002

Nowakowska, J.A., Łukaszewicz, J., Borys, M., Tereba, A., Zawadzka, A., Sułkowska, M., Zajączkowski P. 2017. Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA. Sylwan 161 (1): 40−51

Jastrzębowski, J., Ukalska, J., Kantorowicz, W., Klisz, M., Wojda T., Sułkowska, M. 2017. Effects of thermal-time artificial scarification on the germination dynamics of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seeds. European Journal of Forest Research 136 (3): 471-479. DOI 10.1007/s10342-017-1046-3

Sulkowska M.K., Wojda T 2015. Importance of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) progeny-provenance trials in ex-situ conservation. Monographs of Botanical Gardens 2: 65-75.

Sułkowska, M., Gömöry, D., Paule, L. 2012: Genetic diversity of European beech in Poland estimated on the basis of isoenzyme analyses. Folia Forestalia Polonica, series A, Forestry, Vol. 54 (1): 48–55.

Sułkowska, M., Nowakowska, J. 2011: Genetic structure of European beech of mother and progeny stands in Poland on the basis of DNA chloroplast markers. Forestry Ideas, Vol. 17(2011): 1(41): 21-26.

Sułkowska, M. 2011. Conservation of Genetic Resources of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland. Reissue of Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae Vol. 25. Frýdl, J., Novotný, P., Fennessy, J., von Wühlisch G. (eds.) .Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research, Special Issue, Sonderheft 350: 184-190.

Sulkowska, M., Liesebach, M., Wojcik, J., Dobrowolska, D. 2011. Soil characteristics in the International Beech Provenance Experiments of 1993/95 and 1996/98. W: "Genetic Resources of European Beech (Fagus sylvatica L.) for Sustainable Forestry". Proceedings of the COST E52 Final Meeting in Burgos 4 - 6 May 2010, Burgos, Spain. Monografias INIA: Serie Forestial. Nr 22-2011: 27-35.

Sułkowska, M. 2010. Conservation of Genetic Resources of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland. Frýdl, J., Novotný, P., Fennessy, J., von Wühlisch G. (eds.) Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae Vol. 25: 184-190.

Sulkowska, M., Charkot, S. 2010: Genetic foundations of ecotype differentiation of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, Forestry and Wood Technology, No 73: 15-23.

Sulkowska, M. 2010: Genetic and ecotype characterization of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, Vol. 6 (2010): 115-122.

Bodył, M., Sułkowska, M. 2007: Ocena zróżnicowania nasion buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce w latach 1992−2004. Sylwan, 151 (9): 12−21.

Sułkowska, M. 2007 Principles of the Wild Service Tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) Conservation in Poland. European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Monographs of Botanical Gardens. Edited by Rybczyński J.J., Puchalski J.T. Vol l: 69-73.

Sułkowska, M. 2006: Zróżnicowanie ekotypowe populacji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica  L.) w Polsce. Sylwan, 150 (7): 38-50

Gömöry, D., Paule, L., Schvadchak, M., Popescu, F., Sułkowska, M., Hynek, V., Longauer R. 2003. Spatial patterns of the genetic differentiaton in European beech (Fagus sylvatica L.) at allozyme loci in the Carpathians and adjacent regions. Silvae Genetica 52(2): 78–83

Hobby

Muzyka klasyczna, malarstwo holenderskie, taniec towarzyski, nordic walking, żeglarstwo