Informacja Naukowa i Promocja

kierownik komórki

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

telefon:
22 7150 612

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 610
faks:
22 7200 397
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Do zakresu działania INP należy:

 1. prowadzenie biblioteki naukowej i wszechstronnej działalności bibliotecznej, w szczególności:
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
  • opracowywanie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych na podstawie przeglądu piśmiennictwa i prac naukowo-badawczych wykonanych w IBL,
  • utrzymywanie i zasilanie zintegrowanego systemu bibliotecznego dostępnego w Internecie,
  • prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany czasopism i wydawnictw zwartych z placówkami i organizacjami naukowymi.
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności:
  • czasopisma:
   - Leśne Prace Badawcze – kwartalnik,
   - Folia Forestalia Polonica, Series A Forestry – kwartalnik,
   - Nowości piśmiennictwa leśnego – miesięcznik w formie elektronicznej,
  • wydawnictwa nieperiodyczne:
   - Notatnik Naukowy IBL – wydawnictwo sygnalne o wstępnych wynikach badań,
   - Rozprawy i monografie,
   - Analizy i Raporty,
   - Inne wydawnictwa okazjonalne,
  • dystrybucja wydawnictw Instytutu,
 3. tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 5. prowadzenie Archiwum Zakładowego IBL,
 6. prowadzenie usług poligraficznych i introligatorskich na rzecz Instytutu.

Informacje zakładowe

Biblioteka

Izba Edukacji Leśnej

 

 


Informacje

Przedszkolaki poznają tajemnice sękocińskich lasów

W dniu 21 maja br. na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa miało miejsce podsumowanie V edycji Programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”....więcej »

200 lat kartografii leśnej

W dniu 20 maja 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż wystawy pt. „200 lat kartografii leśnej”....więcej »

Młodzież sadzi las

W dniu 16 maja 2013 roku w leśnictwie Sękocin miała miejsce akcja sadzenia lasu zorganizowana dla uczczenia 140-lecia Technikum nr 7 w Warszawie (dawna „Kolejówka”), najstarszej średniej szkoły technicznej w Polsce....więcej »

Dzień Ziemi 2013 r.

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się festyn rodzinny związany z obchodami Dnia Ziemi....więcej »