REJESTRACJA

 

Uprzejmie informujemy, że rejestracja została zakończona.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty rejestracyjnej do 20 września 2019 r. Po wysłaniu formularza, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
i przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty.  Zgłoszenie (w tym rezerwacja noclegu) będzie uznane za kompletne wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej.

 

OPŁATA REJESTRACYJNA

Warianty udziału w Konferencji

14 -17 X 2019 – pełen udział w konferencji (3 noclegi, część referatowa, wycieczka terenowa) 960 PLN

14 -17 X 2019 – pełen udział w konferencji, bez noclegów (część referatowa, wycieczka terenowa) 685 PLN 

15 X 2019 – udział w sesji referatowej bez noclegu, z uroczystą kolacją 390 PLN 

15 X 2019 – udział w sesji referatowej bez noclegu i bez uroczystej kolacji 220 PLN

 

Podane kwoty są kwotami brutto z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%.

 

Dane do wpłaty:

"Ameliówka" Sp. z o.o.

26 - 001 Masłów, Mąchocice Kapitulne ul. Bohdana Kosińskiego 2

NIP: 6572927250 REGON: 366081070 KRS: 0000652158

Nr konta: 25 8520 0007 2001 0002 6257 0001

 

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko - Aktualne Problemy Ochrony Lasu 2019"

 

 

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: hotel@ameliowka.pl i ochrona.konferencja@ibles.waw.pl

 

Możliwość rezygnacji: Warunki zwrotu wpłaconych opłat konferencyjnych do indywidualnej negocjacji z Hotelem Ameliówka.

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.