ZAKWATEROWANIE

Konferencja odbędzie się w Hotelu Ameliówka (http://ameliowka.pl/) na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk (RDLP w Radomiu). Hotel oferuje pobyt w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych. Typ pokoju nie ma wpływu na cenę pakietu konferencyjnego.  

Pokoje dla uczestników Konferencji będą rezerwowane wyłącznie za pośrednictwem recepcji Hotelu Ameliówka, zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.

Warunkiem rezerwacji pokoju jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

DOJAZD DO HOTELU AMELIÓWKA

Hotel Ameliówka położony jest około 15 km od Kielc i 13 km od drogi ekspresowej S7.

 

Wyświetl mapę

 

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.