Folia Forestalia Polonica

Lista recenzentów 2011

1.  
 
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
2.  
 
Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
3.  
 
Jan Czesław Bodziarczyk, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
4.  
 
Leszek Bolibok, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
5.  
 
Jakub Borkowski, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
6.  
 
Arkadiusz Bruchwald, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
7.  
 
Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
8.  
 
Antoni Buraczewski, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
9.  
 
Jan Ceitel, dr
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
10.  
 
Katarzyna Czepiel-Mil, dr
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
11.  
 
Jakub Glura, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
12.  
 
Piotr Gołos, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
13.  
 
Jacek Goszczyński, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
14.  
 
Dariusz Gwiazdowicz, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
15.  
 
Grzegorz Hebda, dr
Uniwersytet Opolski
16.  
 
Jacek Hilszczański, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
17.  
 
Krzysztof Jabłoński, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
18.  
 
Krzysztof Janeczko, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
19.  
 
Kazimierz Januszek, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
20.  
 
Marek Keller, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
21.  
 
Damian Korzybski, mgr,
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
22.  
 
Ziemowit Kosiński, dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
23.  
 
Robert Kościelniak, dr
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
24.  
 
Piotr Pawłowski, dr hab. 
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
25.  
 
Maria Rudawska, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
26.  
 
Janusz Sabor, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
27.  
 
Bolesław Suszka, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
28.  
 
Katarzyna Szczepańska, dr
Uniwersytet Wrocławski
29.  
 
Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
30.  
 
Wojciech Wesoły, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
31.  
 
Józef Wójcik, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
32.  
 
Jacek Zajączkowski, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
33.  
 
Jan Zajączkowski, prof. dr hab.
prof. emeryt. IBL
34.  
 
Michał Zasada, dr hab., prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
35.  
 
Tomasz Żylicz, prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski