Folia Forestalia Polonica

Lista recenzentów 2012

1.  
 
Krzysztof Adamowicz, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
2.  
 
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
3.  
 
Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
4.  
 
Anna Barszcz, prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
5.  
 
Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
6.  
 
Eugeniusz Bernadzki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
7.  
 
Jan Czesław Bodziarczyk, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
8.  
 
Leszek Bolibok, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
9.  
 
Zbigniew Brodziński, dr
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
10.  
 
Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
11.  
 
Włodzimierz Buraczyk, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
12.  
 
Jan Ceitel, dr
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
13.  
 
Katarzyna Czepiel-Mil, dr
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
14.  
 
Katarzyna Dering, dr
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
15.  
 
Elżbieta Dmyterko, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
16.  
 
Waldemar Gil, dr hab. inż.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
17.  
 
Jacek Goszczyński, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
18.  
 
Stanisław Huruk, dr hab.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
19.  
 
Magdalena Janek, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
20.  
 
Andrzej Jaworski, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
21.  
 
Jarosław Kikulski, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
22.  
 
Tadeusz Kowalski, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
23.  
 
Jerzy Lesiński, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
24.  
 
Andrzej Lewandowski, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
25.  
 
Piotr Łakomy, prof. dr. hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
26.  
 
Stanisław Małek, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
27.  
 
Małgorzata Mańka, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
28.  
 
Andrzej Mazur, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
29.  
 
Stanisław Miścicki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
30.  
 
Tadeusz Moskalik, dr hab. inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
31.  
 
Michał Orzechowski, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
32.  
 
Rafał Paluch, dr inż,
Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
33.  
 
Jarosław Piekutin, dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
34.  
 
Edward Pierzgalski , prof. dr hab. inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
35.  
 
Maria Rudawska, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
36.  
 
Zbigniew Sierota, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
37.  
 
Ludek Sisak, prof. inż.
Ceska Zemedelska Univerzita, Praha (Czech Republik)
38.  
 
Aleksander Sokołowski, prof. dr hab., prof. emeryt.
IBL, Białowieża
39.  
 
Jerzy Starzyk, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
40.  
 
Andrzej Szczepkowski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
41.  
 
Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
42.  
 
Stefan Tarasiuk , prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
43.  
 
Marek Wajdzik, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
44.  
 
Tadeusz Zachara, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
45.  
 
Jacek Zakrzewski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
46.  
 
Henryk Żybura, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Autorzy recenzji czasopisma za rok 2011 (volumin 72):

  • Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab., Uniwersytet Rolniczy, Kraków
  • Henryk Żybura, prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa