Folia Forestalia Polonica

Lista recenzentów 2015

 

    1.
 
Sławomir Władysław Ambroży, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków
    2.
 
Anna Barszcz, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
    3.
 
Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
    4.
 
Jan Bodziarczyk, dr hab. inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
    5.
 
Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    6.
 
Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    7.
 
Adam Byk, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    8.
 
Józef Chojnicki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    9.
 
Paweł Czarnota, dr hab.
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  10.  
 
Monika Dering, dr
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
  11.
 
Małgorzata Falencka-Jabłońska, dr
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  12.
 
Sławomir Gonet, prof. dr hab.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  13.
 
Mariusz Hachułka, dr
Uniwersytet Łódzki, Łódź
  14.
 
Jacek Hilszczański, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  15.
 
Krzysztof Jabłoński, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  16.
 
Roman Jaszczak, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  17.
 
Marcin Kadej, dr inż.
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  18.
 
Piotr Karolewski, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
  19.
 
Jan Kowalczyk, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  20.
 
Wojciech Kowalkowski, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  21.
 
Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  22.
 
Anna Kożuch, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  23.
 
Tomasz Leski, dr hab.
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
  24.
 
Monika Litkowiec, dr
Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
  25.
 
Jan Matras, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  26.
 
Piotr Mederski, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  27.
 
Jerzy Modrzyński, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  28.
 
Leszek Orlikowski, prof. dr hab.
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  29.
 
Rafał Paluch, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
  30.
 
Edward Pierzgalski, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  31.
 
Ewa Ratajczak, prof. dr hab.
Instytut Technologii Drewna, Poznań
  32.
 
Piotr Robakowski, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  33.
 
Stanisław Rolbiecki, prof. dr hab.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
  34.
 
Jerzy Romanowski, dr hab.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
  35.
 
Kinga Skrzyszewska, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
  36.
 
Andrzej Szczepkowski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  37.
 
Stefan Szczukowski, prof. dr hab.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  38.
 
Iwona Szyp-Borowska, dr
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  39.
 
Lucyna Śliwa, dr hab.
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków
  40.
 
Stefan Tarasiuk, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  41.
 
Anna Tomczyk, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  42.
 
Tadeusz Tylkowski, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  43.
 
Piotr Wężyk, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  44.
 
Małgorzata Woźnicka, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  45.
 
Józef Wójcik, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  46.
 
Tadeusz Zachara, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  47.
 
Piotr Zaniewski, dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  48.
 
Jacek Ignacy Zientarski, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  49.
 
Karol Zub, dr hab.
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  50.
 
Maciej Zwydak, dr
Uniwersytet Rolniczy, Kraków